Bolja finansijska situacija: Bh. košarkaši putuju u Estoniju

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Gh

Tako to izgleda u drzavi u kojoj su bosnje vecina i u kojoj se sve oni pitaju. Samo traze sadaku kao da je jos rat. To se nikada ne bi moglo desiti u drzavama u kojima su srbi i hrvati vecina, pa sad opet pokusajte za vasu nesposobnost traziti zrtveno janje medju ono malo srba i hrvata koji se ionako mogu nabrojati na prste ruke.

/ Najnovije