Sva bol svijeta je noćas u Bosni, ostajem da bolu prkosim: Fazla i Eurosong 1993.

/ Komentari (10)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Realno

Dezerter

Pele

Smetljar

Savjetnik

PatriYota.

bosanac

… sa boldiranim … da se vratio u Sarajevo…hahahaha

koji je smisao, novinaru?

Cemu ovaj naslov, slika i uopste prica!?

Dino

Tekst je veoma provokativan pun laži. Zašto to radite ???

l

"Sva bol svijeta je noćas u Bosni Ostajem da bolu prkosim", otpjeva i uteče.

@l

Ili kako se tada žargonski govorilo, ispali se.

Gulliverus

Bolje bi bilo da je pjevao "Odoh i ja majko, Bosnu brani ti", čuj vratio se, e moj novinar, vidi se da si rođen poslije rata!!

Plavi

Hapsio ih HVO. a do.Zagreba putovali 24 sata. 1993 godine se iz Mostara do.Zagreba putovalo 20 sati, preko Paga. O ČEMU LAPRDATE....Hrvati vas hapsili, a preko Zagreba i otišli i došli...FUKARA.

/ Najnovije