Pogledajte snimak bahate vožnje: Vozač BMW pretiče kolonu trotoarom dok ljudi prolaze

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

312

Muzika govori o profilu vozača. Žalim vas sve koji slušate ovakvu muziku!

ekroziska

Slucaj za psihijatriju...

Mirzet, ovo je slučaj za policiju i oduzimanje doz

Slucaj za psihijatriju... ka ekroziska

Ne pijem dok Paja vozi.

Muzika govori o profilu vozača. Žalim vas sve koji slušate ovakvu muziku! ka 312 Ustvari tvoj komentar govori sve o tebi. Kakve veze kakvu ko muziku sluša.

celo

kretenizam i renesansa

Strasno

Ovaj je za zatvora odmah. Gdje su kazne za ovakve bahate ljude

Hyundai

Vozac BMV kreten

Rezonovanje

Ustvari tvoj komentar govori sve o tebi. Kakve veze kakvu ko muziku sluša. ka Ne pijem dok Paja vozi. Govori jako mnogo, muzika je odraz njegovog intelektualnog nivoa i rezonovanju zivota i ljudi.

/ Najnovije