Okršaj u susjedstvu: Potukli se Eko četnici i New Age četnici

/ Komentari (9)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

TV Srbije ovo prikriva

Tinjajuće međunacionalne napetosti između Beograda i Novog Pazara na štetu Novog Sada, kao i slični sukobi između Valjeva i Kraljeva na štetu Loznice mogu svakog trena srbiju gurnuti u vrtlog građanskog rata.

cico

Tinjajuće međunacionalne napetosti između Beograda i Novog Pazara na štetu Novog Sada, kao i slični sukobi između Valjeva i Kraljeva na štetu Loznice mogu svakog trena srbiju gurnuti u vrtlog građanskog rata. ka TV Srbije ovo prikriva Gradjanski rat u Srbiji jedini moze postedjeti ratova cijeli Balkan

@cico

Samo palestinizacija bosnjaka balkan spasava.

@cico

Samo palestinizacija bosnjaka balkan spasava.

@cico

Samo palestinizacija bosnjaka balkan spasava.

@cico

Samo palestinizacija bosnjaka balkan spasava.

@cico

Samo palestinizacija bosnjaka balkan spasava.

@cico

Samo palestinizacija bosnjaka balkan spasava.

@cico

Samo palestinizacija bosnjaka balkan spasava.

/ Najnovije