Haos na beogradskom aerodromu: Žena nije htjela da se veže u avionu, intervenisala policija

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

AviJon

Nije žvaka za seljaka.

rajvoSa

Bezveze maltretiraju putnike sa ovim procedurama, kao da će mu pojas pomoći. Osoblje uredno hoda po avionu (eto koliko je to bitno) a nas svežu kao cuke.

Ne pijem dok Paja vozi

Bezveze maltretiraju putnike sa ovim procedurama, kao da će mu pojas pomoći. Osoblje uredno hoda po avionu (eto koliko je to bitno) a nas svežu kao cuke. ka rajvoSa Pa vidi se koliko koristiš avion. Kad polećeš i slećeš vežu se svi. A kad letiš onda nisi vezan. Bolje da šutiš

/ Najnovije