U Sarajevu kao da je pravo ljeto: Grad pun turista koji uživaju u lijepom vremenu

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Istina

Nisu turisti vec krezava dijaspora salje vec drugu generaciju svoje djece sa kockastim glavama i zadriglim stomacima da pojedu kilu bureka i uslikaju se kod golubova koji njezno kakaju po sebilju.

lol

NOVINARU KAKO TE NIJE STID NAMJERNO SI STAVIO OVU NA NASLOVNU DA VISE LJUDI KLIKNE NOVINARU TI SI ZENOMRZAC SRAM TE BILO

/ Najnovije