Obilježena godišnjica: Partizani su 1942. godine na -40 stepeni prošli Igmanski marš

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Supermen

5,5 kilometara na sat bez predaha 18 sati po snijegu ledu uzbrdo nizbrdo bosi gladni goli. Meni to izgleda nevjerovatno. Kao da su trčali. Kakva je to snaga bila još bolesni sa ranjenicima??? Spajdermeni?

Porfiricus Geneticus

Srce mi puno kad vidim ovu našu partizaniju, da se ne zaboravljaju prave i istinske vrijednosti, a ovo danas je ništa u odnosu na ovo!! Bravo ljudi.

/ Najnovije