Je li BiH nesvjesno prihvatila "švedski model": Pogledajte fotografije

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

071

Šta god da je prihvatila, nesvjesno je. Kao i sve ostalo.

gost

Pa Focake od vajkada zovemo Švedjanima tako da je u Sarajevu na repertoaru sandzacko-focanski model.A kako drugacije nazvati zalupane i primitivne doseljenike koji su se udomacili nasilnim putem??Milion godina je ova ološ daleko od Švedske i njihovih modela jer u "njiha" preovladava svijest neandertalca.Kome utuviti u blentaru da HDD??Higijena,Dezinfekcija Distanca.

/ Najnovije