80 godina bosanskohercegovačke državnosti: Pogledajte prazničnu atmosferu u centru Sarajeva

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

Tuga

Dan drzavnosti samo u centru glavnog grada! Tuznije ne moze.

Nina

Prelijepo

Borac sa kauča

Dan drzavnosti samo u centru glavnog grada! Tuznije ne moze. ka Tuga Sve zavisi odakle primaš informacije i ko ti lafinu govori. Obilježava se i TZ kantonu, Zenici i ostalim Gradovima FBiH

/ Najnovije