SPUS: Cilj zakona je povećanje budžeta, a ne kvaliteta

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Majk

Cilj je uništiti obrazovni sistem. Nema više istinskih naučnika i intelektualaca, ovo je samo biznis. Plati pa ćeš vidjeti šta sve mogu da uništim. Totalno pogrešan pristup, kao da su 7 retardiranih sjeli i smislili sve kontra struke. Znači docente i v. profesore forsirati da zapostave studente i nastavni pšroces, da bi po nečijem nestručnom mišljenju, se posvetili samo pisanju radova... Kakav idiot moras biti. Pa valjada fakulteti postoje zbog studenata, a ne studenti da se rađaju da bi postojali fakulteti. Idioti

/ Najnovije