Konkurs / Slučaj Tanović i Šagolj: ASU uložio žalbu, šta kaže inspekcija

06. 09. 2019. u 07:36:00 S. H.

Shares: 0

Proteklih dana akademska javnost u Sarajevu uzburkala se povodom izvještaja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o konkursnoj proceduri na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

Naime, iz KUIP-a su dopisom od ASU tražili da poništi konkurs na kojima su primljeni profesor, bh. režiser i oskarovac Danis Tanović i docent, fotograf i dobitnik Pulitzerove nagrade Damir Šagolj.

Nakon što su Tanović i Šagolj primljeni na mjesto profesora na Akademiji Ahmed Imamović, bh. reditelj i dobitnik nagrade Evropske filmske akademije za najbolji kratki film 2002. godine za film "10 minuta",zatražio je inspekcijski nadzor i požalio se na neregularnost konkursne procedure.

Postupajući po zahtjevu za inspekcijski nadzor fizičkog lica, kantonalni prosvjetni inspektor za visoko obrazovanje izvršio usmjerene inspekcijske nadzore na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu i Univerzitetu u Sarajavu, potvrdila je za Radiosarajevo.ba glasnogovornica KUIP-a Vildana Brdarić.

"Inspekcijski nadzori su, radi utvrđenih suprotnosti u primjeni pozitivnih zakonskih propisa u oblasti visokog obrazovanja, rezultirali donošenjem tri rješenja subjektima nadzora.

Donesenim upravnim mjerama Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu prosvjetni inspektor je naredio da “Uvjerenje o ekvivalenciji ranije stečene akademske titule, odnosno naučnog i stručnog zvanja” za Danisa Tanovića stavi van snage, jer je isto u suprotnosti sa članom 1. i članom 4. važećeg pravilnika. (“Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Sarajevu”). Citiranim odredbama je regulisano da je za postupak ekvivalencije nadležna organizaciona jedinica Univerziteta, fakultet/akademija na kojoj je stečena akademska titula, odnosno naučno i stručno zvanje, a inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je Danis Tanović diplomu stekao na Visokom državnom institutu scenskih umjetnosti i tehnologiji medija (INSAS) u Briselu, koja je nostrificirana.

asu_otvorena_scena_obala_fb.jpg - undefined

Otvorena scena Obala na ASU

Istim rješenjem Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu naređeno je da konkurs kojim je Danis Tanović izabran u zvanje redovnog profesora za oblast 'Režija' uskladi sa članom 97. Zakona o visokom obrazovanju i članom 195. Statuta Univerziteta u Sarajevu. Razlog tome je jer imenovani nije dostavio dokaz o završenom drugom ciklusu studija i prosjeku ocjena na prvom i drugom ciklusu studija, što je predviđeno navedenim propisima", naveli su iz KUIP-a za Radiosarajevo.ba.

Također, postupajući inspektor je rješenjem izdao naređenje Akademiji scenskih umjetnosti da konkurs kojim je Damir Šagolj izabran u zvanje docenta na oblast “Audio-vizuelne umjetnosti” uskladi sa članom 97. Zakona o visokom obrazovanju i članom 195. i 201 Statuta Univerziteta u Sarajevu. Razlog za donošenje naevdene mjere je taj što u postupku nadzora inspektoru nije na uvid predočen dokaz o završenom prvom ciklusu studija, kao ni traženi prosjek ocjena, na osnovu čega je konstatovano da imenovani kandidat ne ispunjava Zakonom predviđene uslove, naveli su iz KUIP-a.

"Nadalje, prosvjetni inspektor je rješenjem naredio Univerzitetu u Sarajevu da rješenje kojim se Damiru Šagolju priznaje visokoškolska kvalifikacija 'magistar umjetnosti', stečena 04.12.2012.godine na Univerzitetu umjetnosti u Londonu, stavi van snage jer je utvrđeno da postupak priznavanja predmetne visokoškolske kvalifikacije nije proveden u skladu sa važećim pravilnikom. (Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija, 'Službene novine Kantona Sarajevo' broj 51/17). Naime, Komisija za provođenje procedure stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija nije pribavila mišljene Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, niti je postupila u skladu sa članom 10. Pravilnika, odnosno nije provjerila uslove upisa na studijski program po osnovu kojeg je stečena kvalifikacija magistra umjetnosti. Kako je konstatovano u izvještaju Komisije, Damir Šagolj je 1991. godine apsolvirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, međutim nikada nije stekao diplomu tog fakulteta. Istim rješenjem Univerzitetu u Sarajevu je naređeno da se postupak priznavanja inostrane visokoškolske kvalifikacije za Damira Šagolja provede u skladu sa Pravilnikom", pojasnili su iz KUIP-a.

Kako su naveli iz KUIP-a za Radiosarajevo.ba, donesena rješenja prosvjetnog inspektora nisu konačna s obzirom da je na njih Minstarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo izjavljena žalba od strane Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.

Kontaktirali smo direktora ASU Pjera Žalicu koji je za Radiosarajevo.ba rekao da ne daje izjave o ovom slučaju, kao i da ne možemo dobiti stav ASU o ovom slučaju.


Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacija za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

NEMA KOMENTARA