Pročitajte Pravilnik o izostajanju s online nastave u srednjim školama u KS

1
Radiosarajevo.ba
Pročitajte Pravilnik o izostajanju s online nastave u srednjim školama u KS
Foto: Dž. K. / Radiosarajevo.ba / Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je Pravilnik o neopravdanom izostajanju učenika s nastave za srednje škole u Kantonu Sarajevo, načinima pravdanja izostanaka u osnovnim školama Kantona Sarajevo u vrijeme online nastave.

"Da bismo roditeljima olakšali proceduru pravdanja izostanaka sa nastave zbog novonastale epidemiološke situacije i rasteretili zdravstveni sistem, roditelj može pravdati deset dana učeniku osnovne škole, odnosno pet dana učeniku srednje škole u toku jednog polugodišta. Navedeno obuhvata pravdanje od strane roditelja kad su u pitanju blaži simptomi bolesti, kao i drugi opravdani razlozi izostajanja učenika u trenutnoj situaciji", navode iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Za ovakav način pravdanja izostanaka roditelj će Izjavu (obrazac Izjave će biti dostavljen svim školama, koji će istu učiniti dostupnom na web stranici škole) u kojoj će navesti razlog izostanka učenika, dostaviti razredniku putem e- maila ili izjavu dostaviti direktno u školu.

Kako bi učenici imali kontinuitet u radu i učestvovanju u nastavnom procesu predmetni nastavnici su obavezni postaviti materijale na platformu, bez vremenskog ograničenja.

Podsjetiti roditelje na obavezu najave izostanaka učenika obavještenjem razrednika/škole, da bi iste kasnije mogli i opravdati u okviru informativnih sastanaka.

"Za prelazak učenika sa kombinovanog na on-line način rada i obratno dozvoljava se školama da po vlastitoj procjeni mogu prebaciti učenika sa kombinovanog na online model i obratno bez vremenskog ograničenja. Roditelj je dužan da uputi zahtjev-izjavu (obrazac/izjava će biti dostavljena svim školama na službeni e-mail škole) o razlozima prelaska učenika sa jednog na drugi način nastave", ističu iz Minsitarstva.

Kad je u pitanju neaktivnost učenika, kao i neprisustvo učenika online nastavi dostavljamo sljedeće preporuke:

1. Razdvojiti pojam prisustva na času i realizacije zadataka u online nastavi

2. Prisustvom učenika na online času smatra se:

a) ukoliko se čas realizira putem videopoziva-sastanka učenik je prisutan ako je pristupio videopozivu u vremenu realizacije časa (ukoliko nastavnik/profesor utvrdi da je učenik samo formalno prijavljen to se može tretirati kao odsustvo sa časa, izuzetak su učenici za koje posjedujemo informaciju da nemaju adekvatnu opremu ili je ista trenutno u kvaru)

b) ukoliko se čas realizira putem zadatka na Teamsu (Assignment) prisustvo učenika se potrvrđuje u realnom vremenu časa u komentaru zadatka izjavom „Prisutan/na“

c) ukoliko se čas realizira u Teams grupi bez zadatka u vidu pisanog razgovora u realnom vremenu nastavnik/profesor je dužan otvoriti poruku prijave prisustva na času, a učenici u komentaru potvrditi prisustvo u vremenu realizacije časa

d) ukoliko se čas realizira putem Outlooka (e-mail) učenik je dužan na mail dostavljen u vremenu časa odgovoriti da je primio materijale i zadatak

3. Procedura u slučajevima kada se jave problemi vezano za prisustvo i učešće učenika u
realizaciji online nastave

Situacije u kojima se primjenjuje procedura:

1. Učenik učestalo ili nikako ne prisustvuje nastavi

2. Učenik formalno prisustvuje, ne uključuje se i ne odgovara obavezama i radnim
zadacima

3. Učenik učestalo ima problema tehničke prirode

Predmetni nastavnik:

Nakon što se ponašanje ili ponašanja ponove tri puta, nastavnik poduzima mjere:

- stupa u kontakt sa učenikom

- savjetodavni rad (utvrđivanje razloga, preporuke, dogovori…) i evidentira
aktivnosti

Ukoliko nakon poduzetih mjera nema rezultata i ponašanje učenika nije u skladu sa pravila, nastavnik pismenim putem šalje službeni e-mail razredniku, koji sadrži podatke o problemu, kao i poduzetim mjerama (obrazac u prilogu zapisnika), te ga poziva da se uključi u rješavanje problema.

Razrednik:

Po prijemu poziva jednoga ili više nastavnika poduzima sljedeće mjere:

- stupa u kontakt sa učenikom, roditeljem/starateljem

- organizira savjetodavni rad (utvrđivanje razloga, preporuke, dogovori…. ) i evidentira
aktivnosti

Pored pismenog ili telefonskog kontakta, preporučuje se da razrednik pozove roditelja/staratelja i obavi razgovor u prostorijama škole.
Ukoliko nakon poduzetih mjera nema konkretnih rezultata, ponašanje učenika nije korigovano, razrednik pismenim putem šalje službeni e-mail pedagoškoj službi škole, koji sadrži podatke o problemu, kao i poduzetim mjerama (obrazac u prilogu), obavještava pedagoga škole, te ga poziva da se uključi u rješavanje problema.

Neprisutvo učenika online nastavi predmetni nastavnik upisuje u elektronski dnevnik ukoliko predmetni nastavnik nema informaciju od razrednika o razlogu izostanka.

Primjena Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevu tokom online nastave:

- Primjenjuje se kalendar pisanih provjera uz dozvoljeno odstupanje realizacije istih uz obavezu poštivanja člana 12., stav (5) i člana 11. navedenog Pravilnika.

- Nastavnicima se ostavlja mogućnost procjene izbora metoda i tehnika ocjenjivanja, a koje su u najboljem interesu učenika

- Ne ograničava se frekvencija upotrebe video poziva shodno Metodologiji realizacije online nastave u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja i praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika.Video poziv se primjenjuje u svakoj situaciji prema procjeni nastavnika

- Video snimanje učenika za neku nastavnu aktivnost koju preporučuje nastavnik/profesor može se koristiti samo uz saglasnost roditelja. Izuzetak su Osnovna muzička škola i Srednja muzička škola u kojima su navedene aktivnosti planirane u skladu sa potrebama realizacije nastavnih sadržaja u tim školama

- Potrebno je da se video poziv što češće koristi, posebno iz nastavnih predmeta Matematika, Fizika, Hemija, kao i stručnih predmeta u srednjim školama i to posebno prilikom obrade novih nastavnih sadržaja

- Zaključna ocjena na kraju prvog polugodišta se može izvesti na osnovu najmanje dvije ocjene bez obzira na sedmični fond časova nastavnih predmeta. Ocjene pisanih provjera znanja iz predmeta koji su predviđeni NPP-om su dodatne ocjene

- U kombinovanom modelu nastave omogućiti unos ocjena kod realizacije pisanih provjera iz određenog nastavnog predmeta po grupama, odnosno u dva termina, kada se realno i realiziraju

- Nakon provedene procedure u školi, a koja se odnosi na analizu neredovnog prisustva učenika na nastavi, neadekvatanom odnosu učenika prema radu i radnim obavezama, te učestalosti problema tehničke prirode škola – nastavnik, škola ima mogućnost organizovati i realizovati ispitivanje i ocjenjivanje učenika u prostorijama škole uz poštivanje zdravstveno-epidemioloških mjera, uz obavještenje roditelja/staratelja i procjenu stručne službe škole, a sve u najboljem interesu učenika kako ne bi ostao neocijenjen

- Zavodi i Centri se posmatraju odvojeno zbog osjetljive skupine učenika i specifičnosti nastavnog procesa i učenika koja ih pohađaju

- Također, škola – nastavnik ima mogućnost u slučajevima kada procijeni da nikako ili teško može ostvariti princip objektivnosti kod pismenih provjera, uz obavještenje roditelja/staratelja i procjene stručne službe škole, organizirati i realizirati pismenu provjeru znanja u prostorijama škole (kabinet, hol, sala..), uz saglasnost roditelja/staratelja i uz poštivanje zdravstveno-epidemioloških mjera, sve sa ciljem da se ostvari svrha navedene aktivnosti

- Načine, postupke i kriterije vrednovanja učenika s teškoćama u razvoju, koji savladavaju nastavne sadržaje po individualno-prilagođenom i individualiziranim programima, uključujući i vladanje, nastavnici trebaju prilagoditi mogućnostima i sposobnostima učenika

- Vrednovanje treba usmjeriti na poticanje učenika na aktivno učešće u nastavi i vannastavnim aktivnostima, razvijati njegovo samopouzdanje i osjećaj napredovanja kako bi kvalitetno iskoristio očuvane sposobnosti i razvio nove.

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Komentari

Prikaži komentare (1)

/ Povezano

/ Najnovije