... / Prije 78 godina počela je Bitka na Sutjesci koja je trajala skoro mjesec dana

17. 05. 2021. u 12:39:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 196

Bitka na Sutjesci počela je 15. maja i trajala je do 16. juna 1943. godine.

Za operaciju 'Schwarz' Nijemci će angažirati četiri i pol divizije (7. SS 'Prinz Eugen', 1. brdska, 118. lovačka i 369. pješačka divizija, te 728. pješačka pukovnija iz sastava 104. divizije i pukovnija 'Brandenburg') s ukupno 67 000 njemačkih vojnika.

Sudjelovat će i tri talijanske divizije ('Taurineze', 'Venezzia' i 'Ferara') s ukupno 43 000 vojnika, te još bugarska 61. pješačka pukovnija (2000 vojnika), 4. domobranska lovačka brigada, 1. ustaška brigada i manje postrojbe NDH s ukupno 11.000 vojnika i 4000 četnika.

Topničku potporu ovim snagama pružalo je osam topničkih pukovnija, tenkovi i 12 lovačkih eskadrila njemačkog zrakoplovstva koje je uzlijetalo iz Mostara, Sarajeva, Podgorice i Skadra.

Sveukupno to je bilo oko 127.000 vojnika. Na glavnim smjerovima angažirane su bile njemačke snage, a ostale su se nalazile na pomoćnim smjerovima djelovanja. Uvjeti i teren na kojem su se našle jedinice partizanske Glavne operativne grupe GOG bio je siromašan, brdsko planinski negostoljubiv, streljiva i hrane nije bilo, pa su ih jedinice GOG bile prisiljene otimati od protivnika, a sve je još više kompliciralo oko 4000 ranjenika i bolesnika koji su se izuzetno sporo kretali.

Duboki kanjoni rijeka Pive, Tare, Komarnice, Ćehotine, Sutjeske i Bistrice mogli su se prelaziti samo na pojedinim mjestima, a planinski lanci i bespuća Durmitora, Maglića, Zelengore, Volujka i Sinjajevine visoki i do 2.500 metara nisu dozvoljavali neke manevre. Brižljivo i u najvećoj tajnosti pripremana operacija 'Schwarz' u potpunosti je iznenadila VS i GOG, jer oni su sada bili predaleko od ostalih većih partizanskih odreda koji im nisu mogli pomoći. Protivnik je bio izuzetno dobro opremljen i popunjen ljudstvom koje je bilo vično borbama u takvim uvjetima, a i sam odnos snaga koji je bio 6 prema 1 u korist protivnika nije baš ulijevao puno optimizma.

Po tim uvjetima uskoro će započeti bitka koja će se otegnuti i potrajati gotovo mjesec dana.

Prvi pokreti njemačkih jedinica predviđeni planom operacije 'Schwarz' počeli su 15. maja 1943. u 0200. Tako su 1. i 2. divizija GOG žestoko napadnute od strane njemačke 1. brdske divizije i u dvodnevnim borbama djelomično odbačene na Sinjajevinu.

Operacija

Wikipedia: Operacija "Schwartz"

Istodobno njemačka 7. SS divizija stigla je iz Mostara i razvila se na crti između Gacka i Nikšića, a njemačka 118. lovačka stigla je iz Sarajeva i razvila se na području Foča - Zelengora. Do 20. maja jedinice njemačke 7. SS divizije uspostavile su borbene dodire i kontakte s bataljonima 3. udarne divizije GOG, a snage 118. lovačke divizije napale su jedinice GOG i u tim napadima ugrozile Centralnu bolnicu.

Nešto sporije nastupale su njemačke snage 738. pješačke pukovnije koje su ustrojile borbenu skupinu kodno nazvanu 'Anaker', pa su te njemačke snage tek 20. maja izbile samo s jednim bataljonom u dolinu Sutjeske gdje su se razvukle i imale manjih problema u zaposjedanju položaja.

Istodobno njemačka 369. legionarska divizija napala je 6. istočnobosansku brigadu i spojila se s talijanskom divizijom Taurinense. Iz smjera Pljevlja 20. maja nastupala je borbena skupina kodno nazvana 'Ludwiger' (njemačka 724. pješačka i bugarska 61. pješačka pukovnija) prema Đurđevića Tari.

Međuprostore između njemačkih divizija zaposjele su talijanske divizije 'Taurinense', 'Ferara' i 'Venezia'. Istoga dana kada su njemačke divizije krenule u napad, 4. i 5. crnogorska brigada razbile su četnike kod sela Radovče i izbile na cestu Kolašin – Podgorica.

U području Bioča došlo je do borbe talijanskih snaga iz sastava 383. pukovnije, ojačane s jednom pješačkom bojnom i pukovnijskim topništvom s bataljonima 4. i 5. crnogorske brigade GOG. 16. maja, nakon noćnih borbi, talijanski vojnici su se predali, a jedinicama GOG u ruke je palo 8 topova, 10 minobacača i kompletno skladište pukovnije. Ovaj iznenadni udar kod Bioče njemački zapovjednici protumačili su da se jedinice GOG žele probiti prema Albaniji, pa je na taj smjer poslana njemačka pukovnija 'Brandenburg', a dio 7. SS divizije okrenute su u tom smjeru.

No, namjera VS GOG bila je sasvim drugačija. Naime, VS GOG odustao je od prodora na jugoistok i sve svoje jedinice obavijestio da želi proboj prema Foči, dakle, skroz u suprotnom smjeru nego su to pomislili njemački zapovjednici. Tako je samoinicijativni udar 4. i 5. crnogorske brigade prema Bioči njemačke zapovjednike već prvog dana operacije 'Schwarz' prisilio da vrše izmjene svoga plana, jer su sasvim pogrešno zaključili da se sprema udar i proboj brigada GOG prema Albaniji.


Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacija za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

KOMENTARI (7)