Popularna destinacija za mnoge građane BiH: Koje cijene vas očekuju u Albaniji?

/ Komentari (9)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Adi

Lijepe riječi su ukras!

***

***

Ne pijem dok Paja vozi

Hajte ljudi u Albaniju tamo naše Bosanske elite imaju hotele, vile, apartmane dajte da i oni nešto zarade

Adi

***

Xxx

***

Popularna...

...jedino onome ko se nije za****o.

Ne pijem dok Paja vozi

Hebala te albanija, hrana jeftina sve ostačo go ciganluk ka Adi Nisi skonto šta sam htjeo reći. Ukratko slažem se sa ti što si napisao je je istina. Al stalo govore idite u Albaniju

Koel

Hebala te albanija, hrana jeftina sve ostačo go ciganluk ka Adi swljacino jwdna da si kd bio pa nesto rekao bljak plnuc jonsko more cisto prozirno u odnosu na tvoj *****luk klozetski su azurna obala

***

***

/ Najnovije