Podaci dvije općine: Ovo su najčešća imena koja su se davala u 2021. u Sarajevu

/ Komentari (10)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Sta ba

Issa Abdullah? WTF?

Bendzamina Kara

ovo je dokaz multetnickog Saraj’va

dfzdtht

Da me pogrešno ne shvatite neka su živa i zdrava ;)

Ahmet

Rodjeni su turskopasja kopilad

bhbjhjkjč

Ovaj podvojeni izgleda iz nekog mešanog braka pusti bre decu sram te bilo.

za Ahmet

Da imas mu...a napisao bi neko drugo nick ime, Provjeri svoj DNA pa zajedno sa bracom Madjarima put podnoge pravac Srednja Azija gdje su vam korjeni.

Vukota

Pa čestitke roditeljima , drago mi je da se vidi da u našem evropskom gradu ima i srbskih i katoličkih imena ,puno posla za krštenje za svećenike i fratre i hodze ...nadam da će im kumovi biti srbin Mandić i Hrvat Komšić ...ako su kršteni ili osunećeni

Brat

Za one kome su djeca kriva. Niko vam nije kriv što ne možete j....t. Ako baš hoćete da se i drugačija imena upisuju, dovedite svoje žene pa nije problem da koje nazovemo i Marko, Ana, Milivoje itd

Promatrač sa strane

Sve su to "gradžanska", hiljadugodišnja bosanska imena kakva pišu i na stećcima. Sa bliskim istokom nikakve veze. Ha, ha.

Ratno dijete

Hallo! Kome ja da se pravdam! Nekome ko je tri godine ravnjao grad, a mene ciljao iz snajpera. Kako vas nije stid pogledati se u ogledalo! Imena ove dječice su dokaz da vi i vaši narodbodavci nisu uspjeli u svom naumu. Bogu hvala!

/ Najnovije