CARE / Očinski dopust: Kritični koraci ka postizanju rodne ravnopravnosti u BiH

06. 06. 2017. u 13:00:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

Danas u Bosni i Hercegovini, što zbog nedostatka informacija i podrške, tradicionalnih društvenih normi i poslovnih praksi manje od 0,5 posto očeva odlučuje da koristi roditeljski dopust i da podijeli odgovornost brige o djeci sa supružnicom.

Kako bi istražili ulogu muškaraca, a posebno očeva, u borbi za rodnu ravnopravnost, Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa CARE International Balkan i Švedskim institutom organizuje panel diskusiju “Očinstvo, njegovateljstvo i očinski dopust: Kritični koraci ka postizanju rodne ravnopravnosti u BiH“ u srijedu, 7. juna u 11 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 5, Sarajevo.

Panel diskusija će biti propraćena izložbom fotografija koja će biti postavljena, također, u Historijskom muzeju u periodu od 07. - 20. juna

Panel diskusija će pokušat potaknuti BiH institucije, civilno društvo i građane da preuzmu proaktivniju ulogu u stvaranju uslova koji bi podržali muškarce da preuzmu veću odgovornost u raspodjeli brige o djetetu. Panel će tražiti odgovore na pitanja koja se odnose na trenutne nedostatke Zakona o porodiljskom dopustu, kako poslodavci mogu da se angažuju, te ko su potencijalni saveznici u postavljanju društvenih normi koje su vezane za produženje trajanja porodiljskog, odnosno roditeljskog dopusta za očeve.

Kako je već navedeno, danas u BiH, što zbog nedostatka informacija i podrške, tradicionalnih društvenih normi i poslovnih praksi manje od 0,5 posto očeva odlučuje da koristi roditeljski dopust i da podijeli odgovornost brige o djeci sa supružnicom. Ovo ugrožava položaj žena na tržištu rada i takođe sputava porodični život s obzirom da su žene bitan dio radne snage, dok u isto vrijeme moraju brinuti o djeci i kućnim poslovima. Ambasada Švedske u BiH i CARE pozvali su paneliste iz BiH i Švedske da razgovaraju  o ovim temama i da daju preporuke kako bi se pokrenula stvarna debata u BiH o korištenju roditeljskog dopusta za očeve.

Švedska je bila prva država na svijetu koja je zamijenila porodiljsko odsustvo sa roditeljskim odsustvom. Nakon više od 40 godina očevi koriste otprilike 25 posto ili 120 dana od ukupnog broja dana koji su dostupni parovima. Ipak još mnogo toga treba biti urađeno kako bi se ovaj broj dana izjednačio.

Izložba „Očevi u Švedskoj“ švedskog fotografa Johan-a Bävmanlooksa pokazuje razloge zbog kojih su pojedini očevi odlučili da ostanu kući s djecom mnogo duže nego što to čini većina drugih očeva u svijetu. Šta je to značilo njima, kako je uticalo na njihov odnos sa partnericom i djetetom/djecom? Na sljedećem linku možete vidjeti autora koji govori o ovome i izlaže pojedinosti projekta: 

NJ.E. Anders Hagelberg, Ambasador Švedske u BiH i Sumka Bučan, regionalna direktorica CARE će otvoriti panel dok će panelisti biti predstavnici institucije Bosne i Hercegovine, lideri civilnog društva koji su uključeni u promociju rodno ravnopravnog roditeljstva, lideri u privatnom sektoru i bosanskohercegovački i švedski aktivisti/očevi koji su koristili roditeljski dopust.

Organizatori također planiraju u toku panela da najave detalje kampanje “BiH očevi” i fotografskog takmičenje koji će biti pokrenut na tu temu.

NEMA KOMENTARA