Novi Zakon stupio na snagu: Šta je sa e-cigaretama i kako one utječu na zdravlje čovjeka?

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Efko

Men ova mala moja sto je *****dzam, nakon akcije kad zapali iqos, prvo sto je pitam jes to *****et prnulaa

Efko ponovo

Men ova mala moja sto je *****dzam, nakon akcije kad zapali iqos, prvo sto je pitam jes to *****et prnulaa ka Efko Yeeebooo vas vas AI. Men ova mala moja sto je kaaarindzaaadzam, nakon akcije kad zapali iqos, prvo sto je pitam jes to maaaatereeet prnulaa

@Efko

Kad stranac pokuša da bude duhovit

Petar Pan

Odvojiti pušače od nepušača je ok. Ljude tjerati da ne puše je maltretiranje.

/ Najnovije