Još jedna zgrada u Sarajevu dobit će novo lice: Znate li priču o zloglasnom zatvoru kraj Vijećnice?

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Znamo

Juće je neki portal objavio.

TM770803

srušite tu sramotu i ruglo

Samir

Sta kaze fasada.....ko da grade objekat ispocetka pa na sva zvona. Koliko se novca i donacija slilo u Sarajevo ( da nespominjem BiH ) ova zemlja je mogla na novo da se izgradi. Alipasino polje i zgrade su jos uvijek izbusene ko da je rat juce stao. Sramite se ba!!! Jbte ko Bejrut smo. Bas me interesuje gdje su pare?

Sasa

Sramota da je preimenovana ulica!

Pa ste tom isto Vasu Miskinu Crnom...

...poslije VI KOJI PISETE OVDJE, tj. VASE GAZDE, oduzeli ime ulice, a dodijelili ga osmanliji, tj njihovom slugi! SRAMOTNO! Ali na sramotno smo navikli od vas.

Gh

Niste napisali da je tu bio u pritvoru i gavrilo princip, prije nego su ga prebacili u zloglasni zatvor u ceskoj, gdje je umro od tuberkuloze. To je ta fina austrija kojoj ste vjerno sluzili kao i turcima.

/ Najnovije