Istražili smo: Da li je u BiH zabranjeno istresanje pepela iz urne u rijeku ili jezero?

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Grobar

Ma vi niste normalni kao ni ova država koja još nakon 31 godinu nema zakona . Krematorij u BIH nije potreban jer po popisu smo skoro svi vjernici vjera koje to ne dopuštaju a što se tiće spaljivanja medicinskog otpada neka to rade tamo gdje nema u blizini naselja. Vrijeme je i da se prekine sa praksom zakopavanja buradi na grobljima.

/ Najnovije