Dan bez dima / Da li ste jutros zapalili cigaretu?

31. 05. 2018. u 08:30:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

Pod sloganom "Pušenje i bolesti srca“, danas se širom svijeta obilježava Svjetski dan nepušenja.

Odlukom Svjetske zdravstvene organizacije, dan bez duhanskog dima ove godine se fokusira na značaj i posljedice nastanka bolesti srca, uzrokovanih konzumiranjem duhanskih proizvoda.

Bosna i Hercegovina spada u zemlje sa visokim postotkom pušača, kako u populaciji mladih, tako i odraslih, a, također, je izuzetno visok broj pasivnih pušača.
Alarmantni podaci su prisutni kod svih grupa stanovništva, kako na javnim mjestima tako i u privatnim prostorima.

pusenje.jpg - undefined

Foto: ZZJZFBiH

Bosna i Hercegovina se nalazi na listi 13 vodećih zemalja u svijetu po konzumiranju duhana. Rezultati istraživanja pokazuju da skoro polovina odraslog stanovništva pripada kategoriji stalnih pušača. Od toga više od polovinu čine muškarci, a trećinu žene.

Istraživanja su pokazala da je skoro 60 posto odraslog stanovništva svakodnevno izloženo duhanskom dimu na radnom mjestu, kao i skoro 90 posto dječaka i djevojčica koji su izloženi pasivnom pušenju na javnim mjestima. Prema rezultatima Globalnog istraživanja pušenja kod mladih, koje je radio Zavod za javno zdravstvo FBiH u 2013. godini, zabiježilo je da je 12,7 posto pušača među školskom djecom, od čega 15,5 posto dječaka i 9,7 posto djevojčica.

Prema tome, u Bosni i Hercegovini više od dvije trećine školske djece izloženo je posrednom pušenju na javnim mjestima. Zabrinjavajući podatak je i da je većina pušača u Bosni i Hercegovini počela pušiti prije svoje desete godine. Statistika pokazuje da je jedno od desetero djece u FBiH stalni pušač. Stalna izloženost posrednom pušenju je često i dodatni povod djeci da probaju cigarete. 

U Bosni i Hercegovini su posljednjih nekoliko godina aktivirane jake kampanje protiv pušenja. Naprimjer, na današnji dan prije dvije godine, Udruženje PROI je predstavilo kampanju “Smeta Mi”, koja je postala prva velika javna kampanja u Bosni i Hercegovini koja adresira problem upotrebe duhanskih proizvoda i posrednog pušenja i zagovara usvajanje sveobuhvatnih zakona u ovoj oblasti. Ta inicijativa je dala glas hiljadama građana, koji godinama očekuju od vlade da djeluje u interesu građana, a ne u interesu duhanske industrije, navode iz PROI-a.

Jedan od zahtjeva je i da hitno donesu novi sveobuhvatni zakoni o kontroli duhana koji je trenutno u zakonskoj proceduri u oba entiteta. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 10. jula 2009. godine ratifikovala je Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) kojom se BiH obavezala da će provoditi preporuke propisane ovom Konvencijom.

Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji BiH usvojila je Vlada Federacije BiH i oba doma Parlamenta Federacije BiH, i trenutno se nalazi u fazi dalje pripreme do definitivne forme prijedloga Zakona koji mora proći istu zakonsku proceduru usvajanja. Zakon se donosi u cilju reguliranja kontrole i ograničene upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, a radi zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u saradnji s Udruženjem “Progresivni razvoj organizacija i individua, Partnerstvom za javno zdravlje i drugim partnerskim nevladinim organizacijama, svake godine nizom aktivnosti obilježava ovaj dan.
Na trgu ispred BBI centra u Sarajevu bit će održan festival “Klima bez dima”, na kojem će se stručnjaci i volonteri družiti sa građanima.

 

Šta mogu i trebaju uraditi vlade zemalja članica SZO

Postoje jasno definirane intervencije međunarodne dobre prakse iz oblasti kontrole duhana sadržane u dokumentima SZO kao što su : WHO MPOWER i Okvirna Konvencija o kontroli duhana ( WHO Framework Convention on Tobacco Control FCTC), koje se preporučuju svim zemljama članicama SZO, sa ciljem zaštite zdravlja stanovništva od posljedica pušenja.

Zemljama članicama SZO nalaže se istrajna i efikasna implementcaija sljedećih intervencija:

- Monitoring potrošnje svih oblika duhanskih proizvoda kao i mjera prevencije ove bolesti ovisnosti;
-  Zaštita stanovništva od posljedica izloženosti pasivnom ili prisilnom pušenju usljed izloženosti duhanskom dimu od strane drugih pušača. Stvaranje i promocija zatvorenih javnih prostora koji su oslobođeni od duhanskog dima.
- Osiguranje usluga za podršku odvikavanja i prestanka pušenja (održivi mehanizmi finansiranja, široko dostupni stanovništvu, individualna i grupna savjetovanja i besplatne linije pomoći);
- Upozoravanje o posljedicama konzumacije duhanskih proizvoda putem međunarodno preporučenih oblika bezličnih pakovanja sa adekvatnim slikovnim i tekstualnim upozorenjima, te implementacija efikasnih kampanja promocije zdravlja usmjerenih na informisanje javnosti o posljedicama pušenja po zdravlje pojedinaca, porodica i zajednice u cjelini.
- Jačanje kompletne zabrane reklamiranja, promocije i sponzorstva od strane duhanske industrije.
- Povećanje cijena i poreza na duhanske proizvode čime se postiže da isti budu manje dostupni za stanovništvo.
- Ključne poruke SZO za Svjetski dan bez duhanskog dima 2018. god.

- Afirmacija svih naučnih i stručnih dokaza o vezi između konzumacije duhanskih proizvoda i nastanku bolesti srca i krvnih sudova
- Jačanje svjesnosti javnosti o utjecaju pušenja i izloženosti duhanskom dimu na razvoj - bolesti srca i krvnih sudova.
- Stvaranje mogućnosti i mehanizama kako da se javnost, odgovorne ustanove i svi pojednici uključe u promociju zdravlja i zaštitu srca i krvnih sudova od posljedica duhanskog dima.
- Podrška u jačanju implementacije preporuka i mjera sadržanih u dokumentima SZO WHO MPOWER i Okvirna Konvencija o kontroli duhana ( WHO Framework Convention on Tobacco Control FCTC).
- Pušenje kao bolesti ovisnosti u stanovništvu u Federaciji BiH

Po podacima Studije o stanju zdravlja stanovništva Federacije BiH iz 2012. godine bilježi se 44,1% stanovnika u starosnoj skupini 18 do 65 godina, od čega 56,3% muškaraca, a 31,6% žena. ( Izvor : Studija o stanju zdravlja stanovništva u Federaciji BiH 2012, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, www.zzjzfbih.ba )

Prema rezultatima Globalnog istraživanja pušenja kod mladih (GYTS), koje je 2013 god. na uzorku školske djece starosnih skupina 13-15 godina, proveo Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, bilježi se 12.7% trenutnih pušača od čega 15.5% dječaka i 9.7% djevojčica. Izvor : Globalno istraživanje pušenja kod školske djece u Federaciji BiH GYTS, 2013, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH 2013)


Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacija za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

NEMA KOMENTARA