Stručnjak Branko Rihtman odgovara: Zašto nakon vakcine može doći do zaraze

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

LJUBIM TI ZASTAVU

BRANKOOOOO SARAJEVO ŠAMPION OOOOOOOOOO

Ok

Virus mozes dobit,prenosit i moze mutirat kako kod ne vakcinisanih tako i kod vakcinisanih ljudi.

Ek to

Ranko, ne rise!

@

Jos jedan Strucnjak...koliko smo ih do sada vidjeli, STRUCNJAKA. !!

ma

Mrš

/ Najnovije