Bečirević i Turčalo: Međunarodna zajednica rizikuje ispunjavanje ruske agende u Bosni

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ss

Tek sad vidimo s cim se SDA borila sve ove godine.

Ko

Koliko placajy gazde da Rusija spominje svugdje u negativnom smislu, a nacisti iz ukrajine presucuju. Amerika podrzava naciste i placa ove da laju. Fuj

Леми

Lijepe riječi su ukras!

sparco

Koliko placajy gazde da Rusija spominje svugdje u negativnom smislu, a nacisti iz ukrajine presucuju. Amerika podrzava naciste i placa ove da laju. Fuj ka Ko Čuj naciste.To kao kad je Hitler napao Poljsku pa da su Poljake zvali nacistima.Krstim seci nogama i rukama.

sparco

Da Bošnjaci nebiraju sebi nacionalne stranke a Hrvatima ko fol građanske čovjek bi mozda i pomislio da stvarno žele građansku državu ali se iz aviona vidi kuda sve to vodi.

/ Najnovije