Sjećanje: Prošle su 44 godine od smrti Josipa Broza Tita

/ Komentari (11)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

GULLIVER I LILLIPUTANCI

Odbacujući kič i borniranost kulta ličnosti i divinizacije te ne prešućujući sve njegove, vrlo ljudske, pogreške i grijehe, Josip Broz je, neupitno, bio singularna pojava na slavenskom jugu. Također, odbacujući sav kal i jal desničarskog revizionističkog smeća, falsificirane pseudohistoriografije i negacionizam, Tito ostaje jedinstvena pojava u europskim i svjetskim omjerima. Kao najdosljedniji i najhrabriji antifašistički vođa na okupiranom Starom kontinentu. Kao jedini koji je pokazao zube Staljinu, u doba kad su od istoga, u strahu, zazirali Istok i Zapad. Titova Jugoslavija bila je modernistički projekt na feudalnom i rudimentarno kapitalističkon tlu zaostalog slavenskog juga. Društvo socijalne sigurnosti, zdravstva, krova nad glavom, plaća, mirovina, školstva i obrazovanja za sve.Pokret nesvrstanosti kao jedini autentičan odgovor na hladnoratovske labirinte u sjeni potencijalnog svjetskog nuklearnog sukoba. Bio je Gulliver i - uza sve uvjetovanosti i ograničenja- stvarao državu, društvo, globalni svijet- u tim omjerima, premda iz jedne nevelike zemlje, socijalističkog otoka u kapitalističkom predatorskom moru. A onda su 1990. došli infernalni Lilliputanci. Ostalo je povijest, historija, istorija- raspadnuta zbilja- državica u pokušaju- koju živimo i preživljavamo.

Amir

Druže Tito mi ti se kunemo da će mo sve da raz*****o, a poslije debelo da naj.bemo.

Index i Dugme

znamo samo da u vrijeme maršala nije se moglo ni pomisliti da koegzistiraju kljiks, awaz, deponija i radijon, tj. da postoje kao "kulturni" ćimbenici... i znamo, da je samo jedana američka ambasada bila u bgd., strogo kontrolisana od kontraobavještajne službe jna i saveznog sup-a... i još štošta znamo...

Slavenski Faust

Deset godina postojala je država YU nakon njegovog odlaska! Ova činjenica pokazuje koliko to bijaše moćna država, društvena zajednica, kojoj Maršal udahnu život i postavi temelje, unatoč koordinisanog razvaljivanja od strane ćeta-uja-muja-janeza... iznutra i "kolektivnog Zapada" izvana!

JOZA BRAVAR

JUGOSLOVENSTVO JE SH AGRESIJA NA BOSNU I BOSNJAKE

JOZA BRAVAR

znamo samo da u vrijeme maršala nije se moglo ni pomisliti da koegzistiraju kljiks, awaz, deponija i radijon, tj. da postoje kao "kulturni" ćimbenici... i znamo, da je samo jedana američka ambasada bila u bgd., strogo kontrolisana od kontraobavještajne službe jna i saveznog sup-a... i još štošta znamo... ka Index i Dugme TOLIKO DOBRA DA PROPADNE

EJ, KOMANDANTE...

OSTAĆE U KNJIGAMA PRIČA O NAMA BALKAN KRAJEM JEDNOG VEKA SVAKO PLEME CRTA GRANICU SVI BI HTELI SVOJU STRANICU TOPE SE SNOVI KAO SANTE EJ, KOMANDANTE...

Ne pijem dok Paja vozi

JUGOSLOVENSTVO JE SH AGRESIJA NA BOSNU I BOSNJAKE ka JOZA BRAVAR Tako je! A to je dokaz 1971

Dvostruki spijun

Koji je znao da mora podilaziti Vlasima da bi opstao.

Ne pijem dok Paja vozi

Koji je znao da mora podilaziti Vlasima da bi opstao. ka Dvostruki spijun Ti kad skočiš u vodu čuje tuuup gluuup

Ne pijem dok Paja vozi

Vidi ti ovih praunuka čiji su djedovi bili u ujama, četama, handžar divizije kako pričaju o Titu

/ Najnovije