Posljednji ispraćaj Zije Dizdarevića bit će održan 26. novembra

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Skojevci sa Gorice

Netraba žuriti sa sahranom.

Kultura treba Sarajevu

Ovako bi trebalo saharanjivati sve Sarajalije intelektualce, pisce, knjizevnike, kulturne radnike a posebno one koji su doprinjeli razvoju umjetnosti. Nedozvoliti da nas Bakir sahranjuje onako kako ga je to babo nauöio. Ja mislim de ce se sarajevska gospoda poput cijenjenog Dzemala Latica njegiovog brata i bratisnje pojavti na Zijinom sahrani i svojim umjetnickim umijecem uvecati ceremoniju.

/ Najnovije