Ambasada Italije najavljuje: Počinju Dani italijanskog filma u BiH

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

PR ambasade totalno pogrijesio

nigdje u ovoj objavi nije navedeno u kojem kinu, tj. GDJE se prikazuju filmovi!?! Kakav fail!

GDJE?

Osnovno novinarsko pitanje - GDJE se prikazuju filmovi, kino Obala, Cinestar, Bingo centar, Opcina Novi Grad, Vils, autobuska stanica ?? GDJE?

napokon

hvala sto ste dodali obavijest o mjestu projekcija... ccccc

napokon

hvala sto ste dodali obavijest o mjestu projekcija... ccccc

/ Najnovije