Faruk Šehić: Ovo malo prodane duše

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ne pijem dok Paja vozi

Nije baš tako. On se dobro se sjeća da ga nazvao Adem

Sabina Šabić

Buraz, moraš shvatiti da de ovo rat civilizacija. Musliman nikad neće biti prihvaćeni u Europi. Vi ste uljezi.

ja

E koliko si pametan kad ti je Nazif Gljiva uzor. Krijes se iza toga da lafo mrzis SDA, ti si obicni SDA igrac. Vidjet cemo svi mi ko je sta prodao a ja znam da je SDA prodala najvise a i danas prodaje tamo gdje moze

Komšija

*****a ponovo u akciji

hrkljuš

Svaka čast Šeha!

/ Najnovije