Faruk Šehić: Bespravna država u mom malom gradu

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Kuda idu

Neka se niko ne pita kuda idu mladi, zasto odlaze.

Komšija

A što nam ne kažeš tko je kreator toga sistema? Ako si slučajno zaboravio, reći ću ti. Tvoja voljena SDA. Tražio si, uživaj.

Cuj to

::—//

A, ono, kao, neko se pita ??!!

Neka se niko ne pita kuda idu mladi, zasto odlaze. ka Kuda idu Hahaha...da nije tragično, bilo bi komično 😱🤢🥵🤮

Sena

Pisac Faruk Sehic je veliki lazov ,!!!!!l u clanku bespravna gradnja u mom gradu sve same bolesne lazi

/ Najnovije