Za idealan doručak napravite kiflice punjene kulenom i sirom: Donosimo recept

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Mora li

Biti baš kulen?

Tuner

Idealan? Po cijim mjerilima papak dnovinarski

LjILjAN: Jebes KRUVA

U kome ima KRMETINE--KRME novinarsko

Neko

Pa nismo Islamabad, ima nas koji jedu svinjsko meso, ko ne jede postujem, na kraju krajeva zamjeni u receptu sa goveđim kulenom. Bravo novinar

/ Najnovije