Oglasila se doktorica koja je otkrila omikron: "Simptomi su blagi, ali..."

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Omicron

A već imaju i test za taj novi virus .....zanimljivo

Hmmmm

Pa i ja sam stalno umoran ili je poso ili novi sloj ma 100% je novi sloj

Hmmmm

Pa i ja sam stalno umoran ili je poso ili novi sloj ma 100% je novi sloj

Hmmmme

Pa i ja sam stalno umoran ili je poso ili novi sloj ma 100% je novi sloj ka Hmmmm Nesto si mi SLOJEVIT u zadnje vrijeme!

Hahahahha

Pa koja budala ce se cjepiti protiv umora

/ Najnovije