Liječenje sindroma policističnih jajnika zahtijeva multidisciplinarni pristup

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Doktor

Nuspojave mRNA vakcine su enormno povecale ovu pojavu kod zena. Nije slucajno ovaj tekst. Do 2020te broj zena je bio 1 na 100, danas 2 godine kasnije 1 na 10. Pogledajte samo koliko bombarduju reklamama o tabletama za srce. Gle cuda mRNA i zataskana veza sa miokarditisom, perikarditisom....farmakomafija je ubrizgala otrov u ljude prisilom preko politicara i medija...sada nudi rjesenja za bolesne

/ Najnovije