INZ o zdravstvenim i higijenskim aspektima pripreme kurbanskog mesa

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

mladomuslimanski rezervat

hajde sto su glupi, nego zaostali

biće para

a biće i za pojesti . znamo svi čime se bave ovi naučnici ?

Damir/Dado

Ima li iko da digne glas protiv klanja nedužnih bića. Za Bajram besramno pobijemo na stotine hiljada ovaca, za Božic se nožem iživljavamo nad prasićima, za Novu Godinu pokoljemo na milione purica... A sve su to božija stvorenja, dio prirode jednako kao i mi što smo. Kako se mislimo umiliti Bogu kada zatiremo ono što je On stvorio, prirodu i sve što je u njoj.

/ Najnovije