U Hrvatskoj zgroženi novim cijenama: "Lani je koštalo 15, a ove godine 350 eura. Ovo je sramota"

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

350

Može im se ako im država ne dotakao.

angie

Meni je bitno da je cena r parking-a na aerodromu u Beogradu pristupačna, a ostali kako hoće.

Pap

Generalno je skupo u HR, ali ova vijest je bitna samo onima koji voze buseve...

Ne pijem dok Paja vozi

Moguće je da ga žele upropastiti slično je ko i Tuzlanski aerodrom

/ Najnovije