Sve iznad deset sekundi je previše: Pronađite uljeza na slici

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

hujko

Prva kolona, sesto srce naopako...3sec

Proximus11

Hmaan odmah 3-5 sec

Ja

Ja mogu.

DERIM

Jucer naso.

Lulu

Jucer naso. ka DERIM Pismenije bi bilo da si nasao.

Cink

Prva kolona 6srce naopako6sekundi

Zajebana

Pismenije bi bilo da si nasao. ka Lulu Našo je čojek !

/ Najnovije