Stručnjaci objasnili zašto nikad ne bismo trebali spavati 'na stomaku'

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Dobrinjaxxx

Gluposti, imam 47 godina, i koliko ja znam skoro 40 godina spavam na stomaku, (roditelji su mi govorili da sam uvijek spavala na stomaku), što znači da 45-46 godina spavam tako. Drugačije i ne mogu nikako zaspati. I evo sve te godine nemam nikakva problem niti sa leđima, ni vratom, niti bilo čime. Tako da ovo sve spavajte ovako... onako... "niđe veze".

/ Najnovije