Projekat / Školski razgovori o položaju mladih muslimana u Beču

17. 09. 2019. u 10:13:00 Radiosarajevo.ba

Shares:3

U Beču je iniciran projekt Mladi muslimani i muslimanke u Austriji. Sadržaj projekta čini i video-instalacija kojim se tematiziraju specifične muslimanske teme, saopšteno je iz Grada Beča.

Javnim i političkim diskursom o muslimanima i muslimankama, te o Islamu dominiraju problematični prikazi te veze sa primarno negativno konotiranim fenomenima poput bjega i migracije, društvene segregacije, religijskog ekstremizma i nasilja – koje pretežno izražavaju nemuslimani i nemuslimanke.

Nasuprot tome, glasovi muslimana i muslimanki u javnosti ostaju tihi, a sociokulturna raznolikost muslimanskog života pretežno nepoznata. Nesklad između samopoimanja muslimana i muslimanki te problematizirajućeg do čak i uvredljivog stranog atribuiranja prerastao je u posljednjih 15 godina u cjelokupnom zapadnom svijetu u politički, društveni i kulturološki jaz koji ugrožava mirnu i produktivnu koegzistenciju, navedeno je u saopštenju.

Muslimanska i nemuslimanska omladina jedva se pronalazi u ovom diskursu. Upravo se ovdje pozicionira participativni istraživački i izložbeni projekt Mladi muslimani i muslimanke u Austriji.

Kulturolog Georg Traska i socijalna antropologinja Valeria Heuberger otkrivaju i analiziraju zajedno sa učenicima 6. razreda Općeobrazovne više škole/ AHS, nastavnicima i direktorima raznolikost okruženja kao i odnose u socijalnom prostoru škole. Video-dokumentacija koja je pritom nastala čini temelj ove izložbe.

Video-instalacije sa 15 tematskih kratkih filmova predstavljaju diskursivni prostor škole i njenih članova u različitim okruženjima tokom razgovora i intervjua. Kratki filmovi tematiziraju specifične muslimanske teme poput marame, Ramazana, religiozne prakse u školi, sa islamskim vjeronaukom i posebnostima škole sa akcentom na islamsku konfesionalnost, no i sa školskom kulturom i odnosima iz kulturološke, etničke i religijske perspektive.

Školski razgovori rezultat su projekta Mladi muslimani i muslimanke u Austriji koji se temelji na istraživanju socijalnih i kulturoloških aspekata u školskom okruženju. Projekt se realizira u saradnji Instituta za kulturološke nauke i teatrologiju i Instituta za socijalnu antropologiju Austrijske akademije nauka te sa četiri Općeobrazovne više škole/ AHS, saopšteno je iz Grada Beča.

 

KOMENTARI (1)