Najbogatiji sultan na svijetu: Niko mu ne zna ime, ima 7.000 automobila, a putuje zlatnim avionom

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Dijalekticar

Za ove sto pitaju sto EU ne pomogne Palestini, Jemenu i ostalim, neka se obrate ovom obijesno/perverznom sultanu sto jede ****a u zlatu. Neka on pomogne, manje ce ****a jesti

Armagedon

Davno smo zasluzili da nas pogodi kometa,jedina bozja pravda na zemlji.bar pet kilometara promjera.

/

Treba ga objesoti u ime djece koja nemaju za obrazovanje

Baton

B O L E S N O

Ridjobradi

proklinje mjesto gdje se rodio,ni vrece plemenite kovine mu nisu utjeha.Bijeda.

Lisičić

Čekićem u glavu

Princip

Ajde nemojte srati.

/ Najnovije