Mozgalica: Šta ne štima na ovoj slici?

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Trubaduri

Još kada bi znali objasniti rješenje ? Prije da ne štima donji dvokrilni prozor na čijoj polovini nema svjetla a na drugoj ima.

Znalaccc

Još kada bi znali objasniti rješenje ? Prije da ne štima donji dvokrilni prozor na čijoj polovini nema svjetla a na drugoj ima. ka Trubaduri Upravo tako!

Znalaccc

Upravo tako! ka Znalaccc Valjda hoće da kažu da je ono Mars... Šta li...

Jure

Ma boli me se racaku za mozgalicu

/ Najnovije