Za nekoliko dana "udara" drugo džemre, stižu topliji dani?

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Adi

Lijepe riječi su ukras

lol

Ovih Džemreta nije bilo dok sam ja odrastao. Kakve su sad ovo budalaštine???

Kakov dzem?

?......

gte1gttgr

Lijepe riječi su ukras

gqrehtrjzt3

Ovih Džemreta nije bilo dok sam ja odrastao. Kakve su sad ovo budalaštine??? ka lol Pa kas si odrastao u Lištici... Ili Parisu... Ja koliko znam i u Lištici se znalo za džemre.. Nego hajde ti malo kleči...

Adi

***

666

***

/ Najnovije