Roboti stižu: Osnovana stranka koju vodi vještačka inteligencija. Uskoro izlaze na izbore

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Db

KAKIROVA RAJA I STRANKA.

.

Ih kad je naša jedna jedina koristila robotizirane SDAovce, koje su blejale sintetičkim glasom. 'Ta će Danci...

.

Ih kad je naša jedna jedina koristila robotizirane SDAovce, koje su blejale sintetičkim glasom. 'Ta će Danci... ka . A blejale su "Sebija, Bakire", "Heroina Sebija" i tako to. Ima na jutubetu.

Aaaaa

Napokon da se i Bake zamijeni robotom kad on mijenja robotima sve naše mlade.

/ Najnovije