Najbogatiji čovjek na svijetu zabrinut: Elon Musk traži pauzu u razvijanju umjetne inteligencije

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Chaze

Prvi put se slazem sa covjekom

Infidel

Što prije treba regulisati i ograničiti AI. Mnogi briljantni umovi (e.g. Stephen Hawking, Yuval Noah Harari ali, evo i Musk) upozoravaju na opasnosti koje su veoma realne. Ljudski um, etika i moralnost se razvijaju sporo, a ovo čudo raste iz dana u dan. Ne možemo pratiti razvoj. Biološki nismo opremljeni.

/ Najnovije