Melina nakon razvoda napustila Srbiju: Evo u kojoj je zemlji već danima

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

xxx

ostavila ****a cigana, i vi tupite vec 7 dana o tome, me hebite se vi, i vas smrdljivi portal

Epi

Evo ga tebi polupismeni idiote

Zaboti

Sjasite vise sa budala,javite nam gde je Danka

Ne pijem dok Paja vozi

Kad će te više govoriti o našim dragim dijaspori patriotama na socijali i njihovoj ljubavi prema BiH HB i RS ma kad će taj rat da se oni mogu hrabro bore sa neprijateljima iz svojih toplih socijalnih stanova

Monaco

Čuj emotivno vezana za Monaco. I ja sam emotivno vezan za Dubai. Al sticajem okolnosti, prinuđen sam da godišnje posjetim makar vašar u Puračiću

/ Najnovije