Daleko od očiju javnosti rodila se ljubav na Eurosongu: ‘Jesu li njih dvije zajedno?‘

/ Komentari (14)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ask

***

Ne pijem dok Paja vozi

Možda su samo postali veliki prijatelji što nije ništa loše, a možda su postali par E onda je loše

Error

Kakvo takmicenje takva i ljubav Bolesno

Propast

Lijepe riječi su ukras!

***

divno. Samo ljubav. Mars fasisti patrijahalni! koliko vam je bjedan zivot sa točikom mrznjom i gnjevom...

***

***

respond to hater

****

OMG

***

mrzitelji sic

***

Ask

***

Lijepe riječi su ukras!

Lijepe riječi su ukras!

idioti postoje medju nama

>>Kakvo takmicenje takva i ljubav Bolesno ka Error<< a ti si za lobotomije!

***

***

sotone prave su na virtuelnim mrezama.

Stvarno, koji su nagoni to da pljujes po nekome. Svako neka nude sa kim zeli. Mnogo opasniji ste vi porodicne zivotinje....

/ Najnovije