Božo Vrećo oduševio publiku kod Starog mosta: "Hvala majci koja te rodi, fenomenalno"

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Emina

Mogao je otvoriti manifestaciju i skokom sa mosta.

prava slika i neprilika

po tu rice.

Bas jeste po tu rica

po tu rice. ka prava slika i neprilika

Ne pijem dok Paja vozi

A znate šta bi Dalmantinac rekao? Rekao bi šta se dereš kako si popeo dako i siđi

Ne pijem dok Paja vozi

Tako i siđi

/

A sta da tej je vjetar odnio civtelijo sta bi Mostar bez tebe haaaa

/ Najnovije