Frenkie za Radiosarajevo.ba: "Vjera me učinila boljim čovjekom, ali i boljim reperom"

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

JA1

e jesi li se ti vjeri okrenuo nema tu covjeka ni ljudskosti a ova pjesma ko da je sad sa dodikovog skupa u banjaluci. Bas vas vjera pameti uci, fuj

Frenkie goes to Nowherewood

***

Hannah

Beznačajan lik koji pokušava biti umjetnik. Kao i obično, Radio SA polupismeno nema vijesti za objavljivanje, pa bi prosjecan lik trebalo zadovoljiti prosječne danasnje "Sarajlije" ...Bljak!

***

***

Omh

Extra!

/ Najnovije