Film baziran na istinitoj priči stravičnog zločina počinjenog u Bosni dobio Zatnu palmu u Cannesu

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Daju politicke nagrade samo za bosnjacke zrtve

Pa film je dobio nagradu na zapadu kao i svaki drugi koji govori iskljucivo o bosnjackim zrtvama, jer je poznato da zapad dehumanizuje srpske zrtve. Jos 1 dokaz da je nagrada politicki motivisana. Bas me cudi da nema nijedne nagrade za filmove o srpskom stradanju.

Nina

Teska vremena ne ponovila se nikada vise

Mile

Pa film je dobio nagradu na zapadu kao i svaki drugi koji govori iskljucivo o bosnjackim zrtvama, jer je poznato da zapad dehumanizuje srpske zrtve. Jos 1 dokaz da je nagrada politicki motivisana. Bas me cudi da nema nijedne nagrade za filmove o srpskom stradanju. ka Daju politicke nagrade samo za bosnjacke zrtve zar neko treba da govori i brine o žrtvama poraženog srpskog genocidnog agresora? Brine li neko za 2,3 miloona ubijenih Nemaca samo 45g u Nemačkoj od strane antifasista?

Ne mogu šutjeti

Uf. Ovo će na kraju ispasti klasična srpska mitomanija. Čovjek koji nije mogao šutjeti, posjećuje sina Darka u vojsci 1993. godine. U kojoj vojsci mu je sin mogao biti 1993. Na kraju će biti da je bio agent kojem je zadatak bio da pokupi ljude za streljanje i usput pobjegne od žene u Hrvatskoj.

/ Najnovije