Edo Maajka objavio spot za jednu od najvažnijih pjesama karijere

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

MUJO

KOGA BRIGA ZA OVOG CIFUTA????

:)

Odlična Edo!

Ne pijem dok Paja vozi

KOGA BRIGA ZA OVOG CIFUTA???? ka MUJO MA KOGA BRIGA ZA VAS IZ DIJASPORE ŠTO STE NA SOCIJAL

Ljiljani nisu sa Karpata

KOGA BRIGA ZA OVOG CIFUTA???? ka MUJO Ti si gubitnik i tebe ne vole ni tvoji

/ Najnovije