Opsada Sarajeva u brojkama: 1.425 dana pakla

06. 04. 2019. u 11:45:00