Opsada Sarajeva u brojkama: 1.425 dana pakla

05. 04. 2021. u 09:25:00