Da li u 2019. živimo bolje nego prije deset godina?

27. 09. 2019. u 20:57:00