Propala još jedna fabrika u Bosni i Hercegovini: Prva modna kuća otišla u štečaj 

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***. Čuj "propala još jedna fabrika" !? Koja je to još propala ?

Ne pijem dok Paja vozi

***. Čuj "propala još jedna fabrika" !? Koja je to još propala ? ka *** Tamo kod tebe u dijaspori nije, al ovde u BiH je propalo kamara

Error

Mora da je do reklame.Zanimljivo je da smo od zapada preuzeli citavu kulturu zivljenja al poslovanja nismo.Tako reklamna kampanja u svemu daje rezultate.Sad da se uradi anketa na podrucju cijele zemlje vjerujem da vecina nas nije nikad cula za ovu modnu kucu da uopste postoji.prema tome....da im je bilo stalo borili bi se

/ Najnovije